คำแนะนำการใช้รหัสแลกเปลี่ยน:

1.ระหว่างการใช้รหัสแลกเปลี่ยน ตัวละครในเกมจะต้องออนไลน์ เมื่อเกมถูกตัดเป็นพื้นหลังเพื่อให้ทำงานภายใน 2 นาที เกมจะออนไลน์

2.ในฟังก์ชันการ "ตั้งค่า" ในเกม ทำการ "คัดลอกหมายเลข" ที่ด้านขวาของรูปโปรไฟล์ จากนั้นให้กรอกลงในช่อง"หมายเลขตัวละคร";

3.หลังจากกรอก“หมายเลขตัวละคร” คลิก “ตกลง”เพื่อรับข้อมูลตัวละคร;

4.หลังจากกรอกรหัสแลกเปลี่ยนแล้ว หากการแลกสำเร็จ รางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย;

5.รหัสแลกเปลี่ยนที่ต่างกันจะมีระยะเวลาการใช้งานที่ต่างกัน โปรดใช้โดยเร็วที่สุด

ตกลง